FUNKSJON NAVN TELEFON E-POST
Leder Inger Mærk 909 42 627 ing-mark@online.no
Nestleder Bård Bjerksetmyr 908 95 388 bardb@getmail.no
Økonomiansvarlig Marianne Moe 909 64 296 mariannemoe@hotmail.no
Laglederkontakt Tone Rønning 905 05 074 tone@neontex.no
Sportslig leder
Dommerkontakt Kristin Bye 901 09 955 kristin.bye@hotmail.no
Sekretær Rita Riseth rita.terese75@gmail.com
Styremedlem Åshild Langørgen 951 34 114 ashild.langorgen@skatteetaten.no
Styremedlem Heidi Johansen 934 58 920 heijohansen@getmail.com
Levert av IdrettenOnline